תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 66- ישוב כפרי סנסנה

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 66- ישוב כפרי סנסנה
מספר: תממ/ 4/ 14/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת ישוב כפרי מוצע לתמ"מ 14/4 על שינוייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית12/02/2007