תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן
מספר: תממ/ 4/ 14/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת ישוב כפרי מוצע לתמ"מ 14/4 על שינוייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4374. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות13/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 202. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2007
קבלת תכנית12/02/2007