תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון- שינוי מס' 48 - הרחבת הישובים מנוף, שכניה וקורנית

תוכנית תממ/ 2/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית-מחוז הצפון- שינוי מס' 48 - הרחבת הישובים מנוף, שכניה וקורנית
מספר: תממ/ 2/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) הרחבת שטח הישובים מנוף, שכניה וקורנית.

ב) הגדלת קיבולת הישוב מנוף : מ - 200 יח"ד ל- 350 יח"ד.
ג) הגדלת קיבולת הישוב שכניה : מ - 200 יח"ד ל- 350 יח"ד.
ד) הגדלת קיבולת הישוב קורנית : מ - 200 יח"ד ל- 350 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבקורנית
צפוןמשגבמשגבשכניה
צפוןמשגבמשגבמנוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק
17676חלק
17677חלק
17678חלק
19808חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2005תאריך פרסום: 31/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5449. עמוד: 117.
פרסום לאישור בעיתונים14/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2005תאריך פרסום: 19/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5406. עמוד: 3061.
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה07/12/2004
קבלת תכנית25/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20303/01/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45507/12/2004