תכנית מתאר מחוזית-מחוז ירושלים-שינוי מס' 47-שכונת מי נפתוח

תוכנית תממ/ 1/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית-מחוז ירושלים-שינוי מס' 47-שכונת מי נפתוח
מספר: תממ/ 1/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטחים מקרקע חקלאית לשטח לפיתוח עירוני.
ב. קביעת שימושים מותרים.
ג. קביעת הנחיות והוראות כלליות להכנת תכניות מתאר מקומיות או מפורטות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6885תכנית מתאר למצפה נפתוח - 1395 יחידות דיורהתליה
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים12/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות04/01/2009תאריך פרסום: 04/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5895. עמוד: 1586. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור ברשומות21/04/2005תאריך פרסום: 21/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5394. עמוד: 2524.
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2003תאריך פרסום: 15/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5206. עמוד: 3453.
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח20/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/10/2002
קבלת תכנית20/05/2002