תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 1-מערכת הסעת המונים-שינוי מס' 1

תוכנית תממ/ 5/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 1-מערכת הסעת המונים-שינוי מס' 1
מספר: תממ/ 5/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע תחום ל - "רצועת מסילה תת - קרקעית" כמסומן בתשריט.
ב. לחבר את אזור התחזוקה והתפעול (מאושר בתמ"מ 12/3) לתוואי התת - קרקעי של הרכבת הקלה ברחוב ז'בוטינסקי.
ג. לקבוע תחומים להקמת תחנות תת - קרקעיות לרכבת קלה: תחנת "אהרונוביץ" ותחנת "אם המושבות" ולבטל תחנות שנקבעו בתמ"מ 1/5: תחנת "אבו - חצירא" ותחנת "גהה".
ד. לאפשר הקמת מעבר תת - קרקעי ו/או עילי מתחת ו/או מעל לכביש מס' 4 בתחום המסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברקז'בוטינסקי

תיאור המיקום:
שטחים פתוחים ממערב לדרך מס' 4.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 5/ 1תכנית מתאר מחוזית -מחוז תל אביב- שינוי מס' 1 -מערכת הסעת המוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1891. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית27/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2005תאריך פרסום: 11/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5389. עמוד: 2354.
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בוולק"ח01/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2004
קבלת תכנית01/04/2003
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה30/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46527/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים27830/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים26831/05/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות87511/04/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70821/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48501/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח19711/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45107/09/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70019/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44704/05/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69401/03/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68130/12/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68025/11/2002