תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 4-קו ירוק-מערכת הסעת המונים

תוכנית תממ/ 5/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 4-קו ירוק-מערכת הסעת המונים
מספר: תממ/ 5/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר מחוזית חלקית לאזור תחזוקה ותפעול בחולון לקו הירוק - מערכת הסעת המונים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6015חלק81, 84, 87, 90
6022חלק27, 58, 62, 66, 75, 78, 80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום שינוי תוקף תנאים ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2807. שנה עברית: התשסז .
פרסום שינוי תוקף תנאים בעיתונים23/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום קביעת תנאים בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7813/01/2004