תכנית מתאר מעגן

תוכנית ג/ 13237

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מעגן
מספר: ג/ 13237
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון כולל לקיבוץ מעגן לצורך הרחבת אזור המגורים.
2. הקמת שכונת מגורים חדשה בת 115 יחידות דיור והרחבת מגורים א'.
3. הקמת אזורי מרכז: מרכז שרותים, מרכז תעסוקה.
4. התווית מערכת דרכים והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע קימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט.
2. קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת הנחיות בנוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןמעגן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15713חלק2, 7-8
15714חלק4, 7-13, 19-20, 262-3, 5, 23, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5238קיבוץ מעגןשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהכפיפות
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1585. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית31/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2004תאריך פרסום: 27/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5268. עמוד: 1756. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/11/2003
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/08/2002
קבלת תכנית10/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה