תכנית מתאר מעיליא

תוכנית ג/ 6296

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מעיליא
מספר: ג/ 6296
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-
1965

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעיליאמעיליא

תיאור המיקום:
ישוב: מעליא
מעיליא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18627חלק
18628חלק
18629כל הגוש
18630כל הגוש
18631כל הגוש
18633חלק
18634חלק
18635כל הגוש
18636כל הגוש
18637כל הגוש
18638חלק
18639חלק
18640חלק
18674כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2027. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/1996
פרסום לאישור בעיתונים12/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/1995
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1994
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1989תאריך פרסום: 03/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3694. עמוד: 4050. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/1989
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1988
קבלת תכנית13/03/1988