תכנית מתאר מעלה יוסף

תוכנית ג/ 4908

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מעלה יוסף
מספר: ג/ 4908
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר מקומית בהתאם לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/1995תאריך פרסום: 30/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4293. עמוד: 2659. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית21/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1987תאריך פרסום: 22/01/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3420. עמוד: 540. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/1986תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/1985
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1984
קבלת תכנית15/12/1983