תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתון

תוכנית ג/ 10988

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתון
מספר: ג/ 10988
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע תנאים והוראות בניה המסדירים את הקמת והפעלת
יחידות האירוח בתחום תכולתה של תכנית זו , החלים על
הישובים הבאים: אילניה, ארבל, הזורעים, כפר זיתים,
כפר קיש, מצפה, שדה אילן, שדמות דבורה, שרונה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון

תיאור המיקום:
אילניה, ארבל, הזורעים, כפר זיתים, כפר קיש, מצפה, שדה אילן, שדמות דבורה
שרונה.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4329מושב שרונהשינוי
תוכניתג/ 4477מושב כפר זיתיםשינוי
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 3126מצפהשינוי
תוכניתג/ 4405מושב שדה אילןשינוי
תוכניתג/ 9454תכנית מתאר אילניה.שינוי
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
תוכניתג/ 4382מושב ארבלשינוי
תוכניתג/ 5361מושב הזורעיםשינוי
תוכניתג/ 4384מושב קיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1862. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4966. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1999
קבלת תכנית02/11/1998