תכנית מתאר מקומית חוסנייה

תוכנית ג/ 10619

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית חוסנייה
מספר: ג/ 10619
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ייעוד שטחים להתישבות כפרית של הפזורה הבדואית
בחוסנייה.
ב. קביעת הוראות לפתוח, טיפול נופי, בינוי ואכלוס
השטח.
ג. קביעת מגבלות, הוראות ותנאים לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחוסנייהחוסנייה

תיאור המיקום:
חוסנייה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18988חלק119, 121-122
18989חלק22, 25-261, 4-8, 17, 19, 21, 27, 29
18995חלק1-2
19153חלק45-6, 10
19249חלק12, 5
19253חלק4-7, 12, 19-201, 3, 8, 11, 16, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1306. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים28/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית21/02/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות03/09/2001
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2847. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2000
קבלת תכנית27/04/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים34925/09/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200200721/02/2002