תכנית מתאר מקומית כפר סאלמה

תוכנית ג/ 13914

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית כפר סאלמה
מספר: ג/ 13914
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטחים ומתן הוראות לשינוי יעוד לשטחים ליעודים שונים בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19257חלק
19260חלק
19261כל הגוש
19262חלק
19404כל הגוש
19405חלק
19429חלק
19456כל הגוש
19457כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2004
קבלת תכנית14/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400107/01/2004