תכנית מתאר מקומית למטה יהודה

תוכנית מי/ 200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית למטה יהודה
מספר: מי/ 200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר מקומית למועצה אזורית מטה יהודה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - רמת רחל
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - ישעי שדות מיכה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נתיב הלה זכריה צומת האלה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - אדרת גבעת ישעיהו צפרירים
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - נחושה
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גפן תירוש לוזית
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מקרא
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - מוצא בית זית בית נקופה עין רפא
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - אורה עמינדב
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - הכפירה ושער הגיא
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - שורש שואבה בית מאיר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודה

תיאור המיקום:
ישוב: בר גיורא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/1979תאריך פרסום: 15/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2578. עמוד: 284. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/1976
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1975תאריך פרסום: 13/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2097. עמוד: 1. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1972
קבלת תכנית28/12/1972