תכנית מתאר מקומית מס' בר/178

תוכנית בר/ 178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית מס' בר/178
מספר: בר/ 178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד תכניות קיימות לפי תשריט.
ב. קביעת אזורים ויעודיהם.
ג. קביעת הוראות בניה באזורים השונים.
ד. לקבוע הנחיות תיכנוניות והוראות תפעול בהקמת
בריכות שחיה פרטיות ולהבטיח תנאי בריאות,
בטיחות ואיכות הסביבה נאותים.
ה. קביעת מספר נחלות חקלאיות ומגרשים למגורים לא
חקלאיים לשכון בנים.
ו. קביעת מספר יח"ד בנחלות חקלאיות ובמגרשים לא
חקלאיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמישר

תיאור המיקום:
ישוב: מישר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4984חלק41, 63, 149-155, 158-159, 161-163, 171, 184
5003חלק1
5004חלק1
5005חלק6, 10
5012חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1997.
פרסום לאישור ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. עמוד: 4032. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1996.
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1996תאריך פרסום: 05/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4454. עמוד: 404. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1992
קבלת תכנית27/05/1991