תכנית מתאר מקומית, דגניה ב'

תוכנית ג/ 11812

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מקומית, דגניה ב'
מספר: ג/ 11812
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפתוח של קיבוץ דגניה ב'.
ב. קביעת אזורים ויעודי קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למינהן וסיווגן.
ד. קביעת תנאים, והנחיות אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןדגניה ב'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15166חלק98, 109
15168חלק64-78, 81-82, 91, 95-98, 100-103, 10579-80, 83-85, 88-90, 99, 104, 108-109
15169חלק1-2, 18
15717חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4972קיבוץ דגניה ב'שינוי
תוכניתג/ 1594עמק הירדן, מערב (דגניה א' עד אשדות איחוד)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 22. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים14/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2001תאריך פרסום: 17/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4944. עמוד: 929. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2001
קבלת תכנית22/08/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות21/03/2001
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2000