תכנית מתאר מתת

תוכנית ג/ 17434

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מתת
מספר: ג/ 17434
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים ולהגדיר תנאים (לישוב עם אופי תירותי) למגורים, יחידות אירוח, תעסוקה ומבני ציבור ולהרחיב רת הישוב ב- 26 מגרשים (קיבולת: מצב קיים 85 יח"ד מצב מוצע 129 יח"ד).
להגדיר מערכת שטחים ציבורים פתוחים, שבילים ודרכים מתאימה לשטח התוכנית ומשתלבת עם המרחב.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ב. קביעת הוראות בניה - קביעת/ הגדלת : צפיפות, מרווחי בניה וגובה בנינים.
ג. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףמתתמתת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19481חלק34-46, 48, 57-60, 7812, 14-15, 21-25, 30-31, 33, 47, 49-50, 55-56, 61-63, 76-77
19482חלק43, 55, 65, 67, 71-8137-39, 42, 44, 46, 49-51, 53-54, 56, 59, 62, 64, 66, 68-70, 82-83, 87-88, 90
19484חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות28/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה בעיתונים17/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 254. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית19/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2008
קבלת תכנית12/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה