תכנית מתאר נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית המתאר בהתאם לסעיף 61 לחוק התכנון והבניה 1965
להקצות וליעד קרקע לשימושים כמפורט להלן:
א. למטרת מגורים, מסחר, תעשיה ושרותים.
ב. יעודי קרקע לשטחים ציבוריים פתוחים ולבנייני ציבור.
ג. שימור אתרי עתיקות, שמורות טבע ודרכי הולכי רגל.
ד. הרחבת דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות,
פרופיל לרוחב של הרחובות וההירכיה ביניהן.
ה. קביעת חובה להגיש תכנית מפורטת הכוללת בינוי באתרים שונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק1-144
39572חלק1-60, 63-71, 73-87, 89-106, 108, 110-112, 114-120
39573חלק1-14, 16-38, 40, 43-44, 46-47, 49, 54-56, 59-64, 66, 68-69, 71-72, 74, 77-79, 83, 85, 88, 92, 96, 98-99, 104, 106-114, 116-123, 125, 127, 129-132, 140, 147, 149-153, 155, 166-169, 172-174, 176-182, 188, 191-197, 199, 202
39574חלק1-108
39575חלק1-45, 47-62, 64-93, 95-97, 101-106, 108
39576חלק1-38, 40-50, 52-71, 78
39578חלק1-60
39579חלק1-51
39583חלק1-66
279001חלק1
285003חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1989.
פרסום לאישור ברשומות12/11/1989תאריך פרסום: 12/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3715. עמוד: 369. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/1986
פרסום להפקדה ברשומות14/06/1984תאריך פרסום: 14/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3063. עמוד: 2665. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/1984תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/02/1984
החלטה בדיון בהפקדה25/07/1983
קבלת תכנית22/09/1978