תכנית מתאר סכנין

תוכנית ג/ 668

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר סכנין
מספר: ג/ 668
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי שטחים
בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומס' המקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק
19279חלק
19280כל הגוש
19281כל הגוש
19282כל הגוש
19283חלק
19284כל הגוש
19288חלק
19313חלק
19314כל הגוש
19315חלק
19316כל הגוש
19317כל הגוש
19318כל הגוש
19319חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1992תאריך פרסום: 30/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3999. עמוד: 2993. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים22/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 22/03/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/06/1989
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1989
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. עמוד: 370. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/1987תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/07/1984
החלטה בדיון בהפקדה21/01/1981
קבלת תכנית24/11/1964