תכנית מתאר עוזייר

תוכנית ג/ 13725

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עוזייר
מספר: ג/ 13725
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת תחום תכנית המתאר.
2. הסדרת תכנית המתאר המאושרת.
3. התחברות לדרך מס' 785.
4. קביעת אזורים ויעודי קרקע לשימושים שונים כמופיע בתשריט התכנית.
5. התוית רשת דרכים.
6. קביעת: זכויות והגבלות בניה, הנחיות והוראות למתן היתרי בניה.
7. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע.
8. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחיאל בטוףעוזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16586חלק1-23
16590חלק1-2, 4-13, 15, 173, 14, 18
16591חלק2-31
16592חלק1
17480חלק1-17, 27, 29-6118-26, 28
17481חלק1-10, 13-1611-12
17840חלק29-61
19360חלק44-65, 72
19361חלק17-27, 54, 58
19362חלק411-2, 17-23, 36-40, 50
19395חלק1, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3800כפר עוזירשינוי
תוכניתג/ 7787שנוי תואי דרך, עוזירשינוי
תוכניתג/ 7034שנוי יעוד למגורים, עוזירשינוי
תוכניתג/ 7303שנוי יעוד למבנה צבור-עוזירשינוי
תוכניתג/ 11391שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ודרך גישה, עוזייר, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזירשינוי
תוכניתג/ 12594שינוי משצ"פ למגורים, עוזיירשינוי
תוכניתג/ 13664יעוד שטח למבני ציבור - בית מ.א. אל בטוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2600. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/02/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות13/06/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1905.
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/01/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2003
קבלת תכנית15/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800503/03/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86924/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800304/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701813/06/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200701119/04/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700323/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602527/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30912/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49004/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25908/02/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח20106/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400927/09/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400107/01/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200301527/08/2003