תכנית מתאר עומר

תוכנית 14/ 02/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עומר
מספר: 14/ 02/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע דרכי פיתוח של עומר עד לאוכלוסיה משופרת
של כ- 1700 משפחות,
קביעת אזורי תכנון וקווים מנחים לפיתוחם,
קביעת מרכז הישוב ומרכזים אחרים,
קביעת תנאים ומגבלות להקמת בניינים, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2228. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות31/08/1979תאריך פרסום: 31/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2464. עמוד: 2495. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/1978תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1978. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1978. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1978.
החלטה בדיון בהפקדה29/05/1978
קבלת תכנית01/11/1970
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008