תכנית מתאר עוספיה

תוכנית ג/ 604

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עוספיה
מספר: ג/ 604
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את הפיתוח והבניה שבכל שטח התשריט על ידי:
א. התווייתן של דרכים חדשות וכן הטייתן, הרחבתן,
שינויין וביטולן של דרכים קיימות.
ב. קביעת אזורי מגורים.
ג. קביעת שטחים למסחר ולתעשיה.
ד. קביעת שטחים פתוחים - בין ברשות הרבים ובין
ברשות היחיד - וקרקעות המיועדות להשתמר מטבען.
ה. קביעת שטחים לבניני צבור.
ו. קביעת שטחים למרכז אזרחי עירוני.
ז. קביעת שטחים למרכזים משניים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חלק ימני
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - חלק שמאלי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהרכס הכרמלדאלית אל-כרמלדאלית אל-כרמל

תיאור המיקום:
ישוב: עספיא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17142חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/08/1978תאריך פרסום: 24/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2463. עמוד: 2460. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/1978
פרסום להפקדה ברשומות13/02/1977תאריך פרסום: 13/02/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2295. עמוד: 814. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1976
קבלת תכנית13/01/1976