תכנית מתאר עילוט

תוכנית ג/ 7215

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עילוט
מספר: ג/ 7215
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק ומתן התרי בניה
בתחום התכנית .
שילוב והתאמת תכניות מפורטות שונות
קביעת יעודי קרקע הסדרת מערכת הדרכים.
קביעת זכיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק
17484כל הגוש
17485חלק
17486חלק
17488חלק
17501כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1229תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתג/ 4667חלוקת מגרשים לבניה, עילוטשינוי
תוכניתג/ 4927חלוקת מגרשים - עילוטשינוי
תוכניתג/ 5024שינוי יעוד למגורים , עילוטשינוי
תוכניתג/ 3792שנוי תואי והסדרת יעוד שטחים -עילוטשינוי
תוכניתג/ 5971שנוי יעוד למגורים וחלוקה למגרשי נבניה-עילוטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/1996תאריך פרסום: 09/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4407. עמוד: 3265. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/05/1996
פרסום לאישור בעיתונים16/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/08/1994
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/1992
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1991תאריך פרסום: 29/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3917. עמוד: 3608. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/1991תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/1991
החלטה בדיון בהפקדה20/02/1991
קבלת תכנית07/11/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23608/06/2004