תכנית מתאר עראבה

תוכנית ג/ 1248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר עראבה
מספר: ג/ 1248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה

תיאור המיקום:
ישוב: עראבה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/05/1970