תכנית מתאר שדרות

תוכנית 21/ 02/ 101/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר שדרות
מספר: 21/ 02/ 101/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חיזוק ושיפור המערך העירוני הקיים, איכות ורמת חי תושביו,
במסגרת קיבולת העיר לכ- 50,000 תושבים.
2. קביעת הנחיות לפיתוח הציר המרכעזי והמרכז העירוני.
3. קביעת הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח העיר.
4. קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות.
5. קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות.
6. קביעת הנחיות לפיתוח מערכת תנועה.
7. קביעת הנחיות לפיתוח שטחים ציבורייםפ פתוחים.
8. קביעת הנחיות לשמירה על איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרות
דרוםשמעונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
398חלק
399חלק
400חלק
401חלק
402חלק
403חלק
404חלק
405חלק
406חלק
407חלק
408חלק
409חלק
410חלק
411חלק
412חלק
413חלק
414חלק
415חלק
416חלק
417חלק
418חלק
419חלק
420חלק
421חלק
422חלק
423חלק
424חלק
425חלק
426חלק
427חלק
428חלק
429חלק
430חלק
431חלק
432חלק
433חלק
434חלק
435חלק
436חלק
437חלק
438חלק
439חלק
440חלק
441חלק
442חלק
443חלק
444חלק
445חלק
446חלק
447חלק
448חלק
449חלק
450חלק
451חלק
452חלק
453חלק
454חלק
455חלק
456חלק
457חלק
458חלק
459חלק
460חלק
461חלק
462חלק
463חלק
464חלק
465חלק
466חלק
467חלק
468חלק
469חלק
470חלק
471חלק
472חלק
473חלק
474חלק
475חלק
476חלק
477חלק
478חלק
479חלק
480חלק
481חלק
482חלק
483חלק
484חלק
485חלק
486חלק
487חלק
488חלק
489חלק
490חלק
491חלק
492חלק
493חלק
494חלק
495חלק
496חלק
497חלק
498חלק
499חלק
500חלק
501חלק
502חלק
503חלק
504חלק
505חלק
506חלק
507חלק
508חלק
509חלק
510חלק
511חלק
512חלק
513חלק
514חלק
515חלק
516חלק
517חלק
518חלק
519חלק
520חלק
521חלק
522חלק
523חלק
524חלק
525חלק
526חלק
527חלק
528חלק
529חלק
530חלק
531חלק
532חלק
533חלק
534חלק
535חלק
536חלק
537חלק
538חלק
539חלק
540חלק
541חלק
542חלק
543חלק
544חלק
545חלק
546חלק
547חלק
548חלק
549חלק
550חלק
551חלק
552חלק
553חלק
554חלק
555חלק
556חלק
557חלק
558חלק
559חלק
560חלק
561חלק
562חלק
563חלק
564חלק
565חלק
566חלק
567חלק
568חלק
569חלק
570חלק
571חלק
572חלק
573חלק
574חלק
575חלק
576חלק
577חלק
578חלק
579חלק
580חלק
581חלק
582חלק
583חלק
584חלק
585חלק
586חלק
587חלק
588חלק
589חלק
590חלק
591חלק
592חלק
593חלק
594חלק
595חלק
596חלק
597חלק
598חלק
599חלק
600חלק
1128חלק
1130חלק
1135חלק
1870חלק
1877חלק
1879חלק
1880חלק
1881חלק
1882חלק
1884חלק
1885חלק
1886חלק
1888חלק
1889חלק
1894חלק
1895חלק
1896חלק
1897חלק
1898חלק
1899חלק
1900חלק
2252חלק
2327חלק
2481חלק
2482חלק
2828חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/12/2010
קבלת תכנית24/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2007