תכנית מתאר שלומי

תוכנית ג/ 512

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר שלומי
מספר: ג/ 512
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי

תיאור המיקום:
ישוב: שלומי

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/10/1961