תכנית מתאר תמר

תוכנית 10/ 02/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר תמר
מספר: 10/ 02/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מיועדת להנחות את הפיתוח, בתחומי שטח השיפוט של
המעוצה האזורית תמר, בטווח של כ- 20 שנה,
בהתאם למטרות להלן:
1. ניצול מגוון ומאוזן של פוטנציאל המשאבים הטבעיים והיחודיים,
לפיתוחו וקידמו של חבל ים המלח והאינטרס הלאומי.
2. הגברה ועיבוי האיכלוס של חבל ים המלח.
3. שימור איכות הסביבה והייחוד הטבעי וההיסטורי של האזור.
4. חיזוק הקשרים בין האזור לבין ירושלים ערד ושאר חלקי הארץ.

להשגת המטרות האלו, התכניות מגדירה את האזורים ואת שימושי הקרקע
והגבלות הבניה והפיתוח לאזורים כגון: אזורים בנויים, מלונאות ונופש,
חופים, חקלאות, תעשיה, כריה וחציבה, ברכות אידוי, מוקדי תיירות
שירותי מרפא, תעלת הימים, שמורות טבע וגנים לאומיים,
דרכים מסילות ברזל ושדות תעופה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
נספחיםדברי הסבר
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
ישוב: ?

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1983תאריך פרסום: 21/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2946. עמוד: 596. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/1982
פרסום להפקדה ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1264. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1981
קבלת תכנית30/04/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע10614/11/2002