תכנית מתאר - פארק עמק מוצא

תוכנית מח/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר - פארק עמק מוצא
מספר: מח/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת פארק לשימושי פנאי ונופש לטובת מדינת ישראל ותושבי מטרופולין ירושלים.
ב. שימור מרחבים פתוחים המקיימים מערכות טבעיות, וכאלה המייצגים את רוח המקום. על ידי יעוד שטחים לשימור במצבם הטבעי, טיפול מיוחד באזורי מעיינות ומקורות מים, שימור ושיקום נוף המורשת החקלאית, שימור ושיקום אתרים ארכיאולוגים והיסטוריים, שימור ושיקום בתי גידול של בעלי חיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםגלילית מחוז ירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29951חלק5-7
29954חלק3-5
30312חלק1-6, 10-31, 49-51, 62-67
30313חלק6-9
30314חלק15-30
30315חלק1-17, 26-35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2007
קבלת תכנית10/05/2007