תכנית מתאר -אעבלין

תוכנית ג/ 984

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר -אעבלין
מספר: ג/ 984
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12202חלק
12203חלק
12205חלק
12206חלק
12207חלק
12208חלק
12209חלק
12210חלק
12212חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/10/1985תאריך פרסום: 17/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3258. עמוד: 518. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים08/09/1985תאריך פרסום בעיתון: 08/09/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/1980
פרסום להפקדה ברשומות11/04/1976תאריך פרסום: 11/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2212. עמוד: 1629. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה22/12/1975
קבלת תכנית12/08/1968