תכנית מתאר -יסוד המעלה

תוכנית ג/ 2101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר -יסוד המעלה
מספר: ג/ 2101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוית פיתוח הישוב
שמירה על הצביון הכפרי חקלאי של הישוב תוך דאגה
לשחזור ושימור איזור ראשית ההתישבות.
הסדרת נושא התחבורה בישוב,התוית דרכים עוקפות
ואיתור איזור אשר ישמש בעתיד לחיבור בין שני
האיזורים הנפרדים והמיושבים.
הסדרת איזור האתר הלאומי פארקים לעתיקות וכן טיפוח
נושא התיירות בישוב.
איתור שטחים לפיתוח עתידי.
יתור והרחבה של האיזור לתעשיה ומלאכה זעירה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגליליסוד המעלהיסוד המעלה

תיאור המיקום:
ישוב: יסוד המעלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13032חלק
13033חלק
13770חלק
13771חלק
13772חלק
13773חלק
13987כל הגוש
13989כל הגוש
13990כל הגוש
13991כל הגוש
13992כל הגוש
13993כל הגוש
13994כל הגוש
13995כל הגוש
13996כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3896שרותי דרך -יסוד המעלההתליה
תוכניתג/ 2557שמורת טבע החולההתליה
תוכניתג/ 262שמורת טבע בצפון מערב החולההתליה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/03/1991תאריך פרסום: 28/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3861. עמוד: 1995. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים15/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/11/1990
החלטה בדיון באישור תכנית21/05/1990
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3709. עמוד: 255. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/1988
החלטה בדיון בהפקדה21/03/1988
קבלת תכנית21/07/1974