תכנית מתאר -כרמיאל

תוכנית ג/ 424

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר -כרמיאל
מספר: ג/ 424
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל

תיאור המיקום:
ישוב: כרמיאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18982חלק
18983חלק
18984חלק
18986חלק
18987חלק
18988חלק
18990חלק
18991חלק
19145חלק
19146חלק
19151חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה16/03/1972
קבלת תכנית01/09/1971