תכנית מתאר, בית רימון

תוכנית ג/ 10034

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר, בית רימון
מספר: ג/ 10034
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ בית רימון.
ב. שינוי קביעת יעודי קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית, בנוסף ליעודי הקרקע הקיימים ע"פ תכניות
מאושרות.
להקצות שטחים לשכונת מגורים קהילתית, שטח למגורים
מיוחד, ושטח לתיירות.
ג. הגדלת מס' יח"ד מ-105 הקיימות היום לסה"כ 250
יח"ד.
ד. התווית רשת כבישים, דרכים למינהם וסיווגם.
ה. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית רמון

תיאור המיקום:
ישוב: בית רמון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16585חלק1
16586חלק3
16587חלק1
16588חלק1
16589חלק1
16590חלק18
16591חלק1
16593חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2927כביש גישה להאחזות בית רימוןשינוי
תוכניתג/ 4596כביש גישה בית רימון ג'שינוי
תוכניתג/ 3784קבוץ בית רימוןשינוי
תוכניתג/ 5432תכנית מתאר מס' 5432 בית עלמין - בית רמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/04/2000תאריך פרסום: 11/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4871. עמוד: 3256. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/04/2000
פרסום לאישור בעיתונים31/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/02/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. עמוד: 2968. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/04/1999
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1999.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1998
קבלת תכנית10/07/1997