תכנית מתאר, סולם

תוכנית ג/ 8071

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר, סולם
מספר: ג/ 8071
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שנויים במערכת הדרכים המאושרת.
ב. שנוים בתקנות הבניה של התכנית.
ג. עדכון התכנית ע"י הכללת התכניות המפורטות
המאושרות בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם

תיאור המיקום:
ישוב: סולם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16805חלק
16806חלק
17114חלק
17115חלק
17116חלק
17118חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים09/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 418. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט30/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1997.
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1996תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4466. עמוד: 963. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/11/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/12/1993
קבלת תכנית14/01/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901522/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית