תכנית מתאר, רמת ישי

תוכנית ג/ 8156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר, רמת ישי
מספר: ג/ 8156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן הוראות להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית.
ב. לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח לבניה בתחום התכנית.
ג. הסדרת מערכת הדרכים.
ד. הסדרת בניה קיימת בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק
11180חלק
11181חלק
11182כל הגוש
11183כל הגוש
11184חלק
11243חלק
12189חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4392שנויים בתקנון תוכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 01/05/1998. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/1998. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1998. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות23/11/1997תאריך פרסום: 23/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4590. עמוד: 707. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/10/1997
החלטה בדיון באישור תכנית26/03/1997
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1996תאריך פרסום: 01/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4439. עמוד: 4648. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/07/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה30/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה30/08/1995
קבלת תכנית30/08/1995
פרסום הכנת תכנית ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2574. שנה עברית: התשנה .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית08/12/1993