תכנית ניקוז ירדן דרומי, סולם

תוכנית נ/ סולם/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית ניקוז ירדן דרומי, סולם
מספר: נ/ סולם/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16805חלק1
16806חלק26, 28, 31
16807חלק13-16
17116חלק1-3, 6-7
17118חלק1, 3-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/07/2010
קבלת תכנית08/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים201001111/11/2010