תכנית ניקוז להסדרת נחל כתף באר שבע

ישות כללית 5/ ני/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות
שם: תכנית ניקוז להסדרת נחל כתף באר שבע
מספר: 5/ ני/ 103
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700312/03/2007