תכנית ניקוז של רשות ניקוז ירקון - הסדרת נחל אונו

ישות כללית ניקוז/ מאא/ 07/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור תכנית ע"פ חוק המים,ניקוז ושיטפונות
שם: תכנית ניקוז של רשות ניקוז ירקון - הסדרת נחל אונו
מספר: ניקוז/ מאא/ 07/ 01
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
על פי סעיף 23 לחוק הניקוז, בטרם אישור תכנית ניקוז צריכה התכנית לבוא בפני הוועדה המחוזית שבמחוזה נמצא השטח שעליו חלה התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזור
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5717/06/2007