תכנית ניקוז - מצוק בית זרע

נושא נ/ בית זרע/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: תכנית ניקוז - מצוק בית זרע
מספר: נ/ בית זרע/ 7
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןבית זרע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15174חלק69-71, 73, 75
15452חלק141, 152
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים201001209/12/2010