תכנית נקוז בקעת בית נטופה מזרחית.

תוכנית ג/ 10305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית נקוז בקעת בית נטופה מזרחית.
מספר: ג/ 10305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ניקוז הבקעה מהצפות של שטח בסד"ג של כ - 14,000
דונם.
הכשרת השטח המנוקז לפיתוח חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןמרום הגלילמרום הגליל

תיאור המיקום:
ישוב: נח'ל מצפה נטופה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17538חלק16-42
17539חלק1-45
19337חלק8-35
19365חלק1-23, 34-35, 40-41
19367חלק23-24, 27-28
19368חלק1-5, 40-52
19369חלק42-56, 64
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית17/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600123/01/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200500210/01/2005