תכנית פינוי בינוי - אזור תעשיה ומלאכה - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית פינוי בינוי - אזור תעשיה ומלאכה - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז תעסוקה,
שרותים ומסחר אזורי ע"י איחוד וחלוקת מגרשים
ללא הסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע,
שינויים באחוזי בניה, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
כל זאת תוך הסדרת הפתרון התחבורתי במתחם והגישה אליו,
קביעת שטחים פתוחים ירוקים כחללים אורבניים.
וכן הסדרת מערך התשתיות למתחם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
471חלק9
2064חלק22-2627
2069חלק39
2452חלק8, 15-16, 19-24, 33, 40, 62-6631
2453חלק9-10, 13-37, 40-48, 50-53, 55-58, 61-74, 76-81, 96-99, 102, 115-130, 133-135, 137-139, 14295
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 114/ 29תיקון קו בנין קדמי - אזור תעשיה זעירהשינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 34תכנון דרך גישה מרח' המלאכה לאזור תעשיה בחבל יבנה - אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 79הרחבת מפעל פעיל באזור תעשיה אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 57תחנת מעבר לפסולתשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 72כביש "S"שינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 86אזור תעשיה 1 חיבור בין כביש Sשינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 19הקמת סניף בנקשינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 24קביעת קוי בניןשינוי
תוכנית3/ 03/ 114/ 25שינוי קו בנין אחורישינוי
תוכנית3/ מק/ 2023ביטול קוי בנייןשינוי
תוכנית3/ מק/ 2041תוכנית 3/ מק/ 2041שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2003
קבלת תכנית04/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900402/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301104/08/2003