תכנית פיתוח חוף הים באשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית פיתוח חוף הים באשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להציע תכנית מתאר לפיתוח חוף הים.
ב. לקבוע שימושי קרקע ולהגדיר אזורי פעילות על מנת
לספק שרותי נופש ורווחה לתושבי אשדוד והסביבה.
ג. להבטיח נגישות, חניות ותשתיות אחרות בהיקף מתאים
באזור חוף הים.
ד. לקבוע מסגרות ונוהל להכנת תב"ע מפורטת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
חוף הים
חלקי גושים: 2072,2067,2061,2017-2020,2003,2002
2079,2077,2076

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2002חלק
2003חלק
2017חלק
2018חלק
2019חלק
2020חלק
2061חלק
2067חלק
2072חלק
2076חלק
2077חלק
2079חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2225. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1984.
פרסום להפקדה ברשומות06/09/1984תאריך פרסום: 06/09/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3093. עמוד: 3232. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה25/07/1983
קבלת תכנית20/09/1982
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008