תכנית פת/2/1266 (בעלות פרטית)

תוכנית פת/ 1266/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית פת/2/1266 (בעלות פרטית)
מספר: פת/ 1266/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת כבישים
ב. איחוד וחלוקה
ג. קביעת חניון תת קרקעי
ד. קביעת תכנית בינוי והוראות הבניה
ה. יעוד מבנים להריסה
ו. יעוד שטח צבורי פתוח
ז. יעוד שטח למבנה ציבורי
ח. יעוד שטחי מסחר ו / או מגורים
ט. גשרים ושטח מסחרי מעל לשטח ציבורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
ישוב: פתח תקוה
רח' חובבי ציון, רחוב סלור ורח' הברון הירש
גוש 6395 חלקה 1 / 16

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6395חלק13-15, 17-20, 59, 61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 03/07/1995.
פרסום לאישור ברשומות29/04/1993תאריך פרסום: 29/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4106. עמוד: 2460. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/01/1993
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/1991
פרסום להפקדה ברשומות02/05/1991תאריך פרסום: 02/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3872. עמוד: 2332. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1990
קבלת תכנית12/09/1990