תכנית קטע מאזור מגורים שכונת צופית

תוכנית 2/ 03/ 115/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית קטע מאזור מגורים שכונת צופית
מספר: 2/ 03/ 115/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון האזור למטרת הקמת שכונת מגורים, יעוד השטחים הפתוחים לבניני מגורים ולבניני ציבור הדרושים כמסומן בתשריט, לשבילים להולכי רגל, לכבישים ולחנויות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק