תכנית רח' מח''ל 24-28- תכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי

ישות כללית תא/ 2390/ תעא

זיהוי ומאפיינים
סוג: אישור "תכנית בינוי"
שם: תכנית רח' מח''ל 24-28- תכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי
מספר: תא/ 2390/ תעא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור תכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי למבנה ברחוב מח''ל 24-28 בתל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומח"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2390חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'7804/05/2010