תכנית שד/462/ 10

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה דש/ 07/ 475/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית שד/462/ 10
מספר: דש/ 07/ 475/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגבעת השלשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4255חלק12-13
6330חלק9
6331חלק1-2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200804628/11/2007