תכנית שה/12/9/69

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שה/ 07/ 333/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית שה/12/9/69
מספר: שה/ 07/ 333/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200806909/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200704508/10/2007