תכנית שיכונים ציבוריים - אזור התעשיה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית שיכונים ציבוריים - אזור התעשיה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי בשטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/10/1973תאריך פרסום: 04/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1947. עמוד: 14. שנה עברית: התשלד .
פרסום לאישור בעיתונים11/04/1973
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/1973
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1972תאריך פרסום: 16/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1877. עמוד: 503. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/1972תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1972. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1972.
החלטה בדיון בהפקדה25/09/1972
קבלת תכנית16/06/1972