תכנית שינוי למתאר ג/..... -הגדלת אחוזי בניה בר"ח ש. רייך 13-נהריה

תוכנית גנ/ 15667

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית שינוי למתאר ג/..... -הגדלת אחוזי בניה בר"ח ש. רייך 13-נהריה
מספר: גנ/ 15667
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הגדלת אחוזי בניה.

עיקרי התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה לשטחים עיקריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18170חלק11293
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 10715שינוי תקנוני למתאר, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2305. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 741. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2005
קבלת תכנית01/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200600325/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500821/09/2005