תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי

תוכנית בר/ 13/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי
מספר: בר/ 13/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים כמשמעותם בפרק ג / סימן ז'.
הסדרת טעויות תכנון בתכנית בר/ 13/ 2 על ידי החלפת שטחים ושינוי ייעוד קרקע משטח פרטי פתוח וחקלאות למגורים א', ממגורים למבני ציבור וחקלאות, וקביעת ייעוד קרקע לשטח פרטי פתוח שבטעות ניצבע כמגורים בבר/ 13/ 2 .

עיקרי ההוראות:
כל הוראות וזכויות הבניה וההוראות הכלליות החלות על תכניות מפורטות בר/ 13 ו - בר/ 13/ 2 חלות על תכנית זו.במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו והוראות תכניות בר/ 13 ו - בר/ 13/ 2 ההוראות הקובעות הן של תכנית זו.
הוראות תכנית מס' בר/ 13/ 7 הקובעת הנחיות לקווי חשמל, קווי תקשורת וגדרות, יחולו גם על תכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4714חלק15
4716חלק24-25, 27-28, 34
4718חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2751. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים04/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות17/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/12/2008
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1193. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/04/2008
קבלת תכנית12/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה