תכנית שינוי של מספר הקומות בבנין

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 06/ 461/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית שינוי של מספר הקומות בבנין
מספר: רח/ 06/ 461/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3704חלק32, 438
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200701528/06/2007