תכנית שינויים במפלסי הקומות, שינוי חזיתות, תוספת שטח. -נופית-

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 109/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תכנית שינויים במפלסי הקומות, שינוי חזיתות, תוספת שטח. -נופית-
מספר: 08/ 109/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןנופיתנופית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10465חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200804406/07/2008